หน้าแรก

บริการต่างๆ

hombre de vitruvio posturología

รักษาระบบกล้ามเนื้อด้วยการนวดและการยืดร่างกายตามหลักการการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ค้นพบโดยฟรองซวส เมซิเยร์ (Françoise Mézières) และวิธีการการจัดอิริยาบถใหม่

 • การบำบัดแบบรายบุคคลเราแนะนำให้เริ่มบำบัดด้วยแม่เหล็กชีวภาพ 3 ครั้งเพื่อกำจัดสาเหตุหลักของการหดตัวของระบบกล้ามเนื้อในการบำบัดแบบรายบุคคลนักบำบัดด้านอิริยาบถจะนวดและยืดร่างกายผู้รับการบำบัด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวมและความสมมาตร การรักษาการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อหมายถึงการรักษาระบบกล้ามเนื้อทั้งหมด ด้วยเหตุนี้นักบำบัดด้านอิริยาบถจำเป็นต้องสอนผู้รับการบำบัดเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกออกแบบมารักษาอาการเฉพาะบุคคลเพื่อควบคู่กับการรักษาของนักบำบัด และอีกทั้งยังทำให้ผู้รับบริการเลิกพึ่งพานักบำบัดได้อีกด้วยการบำบัดแบบกลุ่ม

  เราจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดไว้ที่ไม่เกิน 11 ท่าน นักบำบัดด้านอิริยาบถจะสอนวิธีการนวดตนเองและวิธีการยืดร่างกายอย่างถูกต้องตามหลักการทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ใน Kuraia วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการเข้ารับการบำบัดแบบกลุ่มคือทำให้บุคคลที่เคยรับการบำบัดแบบรายบุคคลสามารถทำการรักษาให้ครบกระบวนการบำบัดได้จนกว่าอาการเจ็บปวดจะหายไป เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง เงื่อนไขของการรับการบำบัดแบบกลุ่มคือผู้รับการบำบัดไม่ควรมีอาการปวดรุนแรง เพราะว่าการบำบัดแบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอาการเฉพาะบุคคล

  นอกจากนี้เรายังสอนเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มการมีสติรู้ทันร่างกายในระหว่างการบำบัดอีกด้วย

  การบำบัดแบบเร่งรัด

  โดยปกติแล้วเหมาะสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ทำให้บุคคลกลุ่มนี้เข้าถึงการบริการของเราและช่วยประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้การบำบัดแบบเร่งรัดยังเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการได้รับประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงระยะเวลาอันสั้น

   

   

acupuntura_con_electroestimulación

dien-chan

cuenco_terapia

biomagnetismo

เราให้บริการตามหลักทฤษฎีคู่แม่เหล็กชีวภาพ (Biomagnetic pair) ซึ่งค้นพบโดยนายแพทย์โกอิซ (Goiz) โดยใช้แม่เหล็กเพื่อปรับค่า pH ของร่างกาย

riesgos laborales

constelaciones_familiares

หลักสูตร


หลักสูตรอบรมนักบำบัดด้านอิริยาบถมืออาชีพ เหมาะสำหรับนักบำบัดที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อและอิริยาบถต่างๆ เพื่อนำไปใช้รักษาบุคคลอื่น โดยผสมผสานแนวคิดด้านการนวดและการยืดร่างกาย นอกจากนี้ยังสอนวิธีจัดการความรู้ให้แก่บุคคลอื่นอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

วันเสาร์และอาทิตย์ 2 วันต่อเดือนภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง สามารถขยายเวลาเรียนได้ มีเนื้อหาหลากหลาย

ในปัจจุบันเรามีหลักสูตรประจำเรื่องธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวม ได้แก่ การแพทย์แผนจีนโบราณ การบำบัดด้วยวิธีเดียน ชาน การฝังเข็ม การอ่านใบหน้า (โหงวเฮ้ง) การดูแลสุขภาพที่บ้าน ฯลฯ.

 

โครงการในอนาคต

สัมมนาเกี่ยวกับ ไทชิ ไทชิฉวน ชี่กง
การอภิปรายต่างๆ


“จงเป็นผู้รักษาและทำให้อาการหายไป”

 

dr. Goiz

“การถอนหายใจคือลมปราณของการเปลี่ยนแปลง”

X.L

“- หากฉันเห็นตัวเองในดวงตาของคุณ พวกเราคือใคร”

X.L.

“อิริยาบถเป็นตัวกำหนดสถานะของกล้ามเนื้อ อย่าพยายามเปลี่ยนอิริยาบถโดยไม่เข้าใจสาเหตุของมัน”

X.L.

“ไทชิ กังฟู เป็นหนึ่งในวิธีการแสดงออกที่ดีที่สุดของจิตวิญญาณผ่านทางร่างกาย ซึ่งคุณสอนให้ร่างกายให้รู้ว่าคุณเป็นผู้ออกคำสั่ง ไม่ใช่อัตตา”

 

X.L.

“ความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัว แต่เป็นการชนะความกลัวต่างหาก”

Nelson Mandela

“การยืดเหยียดคือศิลป์แห่งการยินยอม”

X.L.

“สิ่งที่ทำให้มนุษย์มีมลทินมิใช่สิ่งที่เอาเข้าทางปาก แต่ทว่าคือสิ่งที่ออกจากปากต่างหาก”

 

J.C.

“การต่อสู้หนึ่งเดียวในกังฟูคือการต่อสู้กับตนเอง”

Monje Shaolin

“ผมชอบคนที่รู้เท่าทันว่า ความผิดมหันต์ของมนุษย์คือการพยายามพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับใจ

Mario Benedetti